OUR RETAIL TENANTS


NAIL

Nail UG#16 021-29579888

GIORDANO

Giordano GF #21,22,23 021-29579836

FOSSIL

Fossil GF #6 021-29577762/63